Wat is er nodig voor het veranderen van je gedrag?

26 september 2020
Wat is er nodig voor het veranderen van je gedrag?

Om echt iets te willen veranderen, moet het een bewuste en doordachte keuze zijn. Je moet ervan overtuigd zijn echt iets te willen veranderen en je moet inzien wat de negatieve gevolgen zijn als je niet je gedrag veranderd. Als je echt bereidt bent te veranderen, dan moet je je denkpatronen en gewoonte doorbreken. Als je denkpatronen al langere tijd in verkeerde stand staan, kost het veel tijd en training om die weer om te buigen. Dit vergt discipline.

Bewust zijn dat er verandering nodig is.
Bekwaam zijn in de mogelijkheden die je hebt om de verandering in te zetten.

Onbewust onbekwaam

 • Je bent je niet bewust van het risico van je gedrag.
 • Je overweegt niet om het gedrag te veranderen.
 • Je bent je er niet van bewust dat er een verandering nodig is.
 • Je weet wel van het risicogedrag als zodanig, maar je betrekt deze kennis nog niet op jezelf.

Bewust onbekwaam

 • Je bent je er bewust van zelf het gedrag te vertonen.
 • Je weet van jezelf dat je het gedrag vertoont.
 • In deze fase beslis je of je wel of niet het gedrag wil veranderen.
 • Maar je weet nog niet hoe.

Bewust bekwaam

 • Dit is de actiefase.
 • Er is een verandering in je gedrag.
 • Je doet dingen anders dan voorheen.
 • Je bent heel bewust bezig met de verandering.
 • Het gaat nog niet automatisch.
 • Het kost extra tijd, aandacht en energie.

Onbewust bekwaam

 • Behoudsfase: het gedrag wordt automatisch ingezet.
 • Je denkt er niet meer over na.
 • Als de gedragsverandering meer dan een half jaar wordt volgehouden, wordt het nieuwe gedrag een gewoonte.
 • Het kost geen extra tijd, aandacht en energie meer.
 • Het gaat automatisch

Voor gedragsverandering doorloop je dus deze fases:

1. Bewust worden dat je het gedrag vertoont.
2. Bekwaam worden om de veranderingen in te zetten.
3. Het nieuwe gedrag wordt een gewoonte.